WA100-1 S/N 10001-UP (Overseas Version) parts Komatsu


OK request send
WA100-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)
Komatsu book parts WA100-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)

Section WA100-1 S/N 10001-UP (Overseas Version) Komatsu:

Engine: 6D95L-EC

Truck sale:


1989 KOMATSU WA100-1
USD $21,688 
1989 KOMATSU WA100-1 Katagiri Trading Co.,Ltd.
Yokohama Port, Yokohama, JapanBack to top