WA65-3 30km/h Option S/N HA940549 - HA940771 & H20772 - Up parts Komatsu


OK request send
WA65-3 30km/h Option S/N HA940549 - HA940771 & H20772 - Up

Section WA65-3 30km/h Option S/N HA940549 - HA940771 & H20772 - Up Komatsu:

Truck sale:

 
USD $38,995 
2001 KOMATSU WA65-3 Swiderski Equip, Inc. - Antigo
Antigo, Wisconsin
 
 
2001 KOMATSU WA65-3 EURO AUCTIONS
United KingdomBack to top